Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Bilimsel Yayınlar

Doç Dr. Toygar Toydemir’in en çok atıf almış bazı seçme yayınlarıdır, ulusal ve uluslar arası bildiriler dahil 100 den fazla yayını mevcuttur.

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN YAZILAR

A1Toydemir T, Köksal H, Celayir F, Baykan A. Consevative Management Of Pneumothorax Due To Chest Trauma. Balkan Military Medical Review . 2010; Vol 13 ;2:51-55

A2Toydemir T. Inflammatory fibroid polyp of the ileum presenting with small bowel obstruction in an adult patient: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2010; 30; 4 :291

A3Toydemir T, Yerdel M.A. Is Concomitant Cholecystectomy Safe During Laparoscopic Anti-Reflux Surgery? Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2010; 20 (10): 831-7

A4Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Lapaorcopic Nissen versus Toupet Fundoplication: Assessment of Operative Outcomes. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. 2011: 21(8);669-76

A5Toydemir T, Yerdel M.A. Laparoscopic Anti-Reflux Surgery After Failed Endoscopic Treatments For Gastroesophageal Reflux Disease. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2011;21 (1): 17-9

A6Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Yaşlı Hastalarda Laparoskopik Antireflü Cerrahi Uygulaması İçin Yaş Bir Kontrendikasyon mudur? Turkish Journal Of Geriatrics 2011; 14 (2): 95-100

A7. Tekin K, Toydemir T, Yerdel M.A. Is Laparoscopic Anti-Reflux Surgery Safe And Effective In Obese Patients. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. 2012;26(1):86-95.

A8Toydemir T, Ertuğrul G. Fibromatosis of the cecum presenting with acute appendicitis: A case report. Internatinal Journal of General Medicine.2012; 5: 1-3

A9Toydemir T, Akıncı H, Tekinel M, Süleyman E, Acunaş B, Yerdel M.A. Laparoscopic Repair of Incarcerated Bochdalek Hernia in an Elderly. Clinics (Sao Paulo). 2012;67(2):199-201.

A10. Ertuğrul G, Coşkun M, Sevinç M, Ertuğrul F, Toydemir T. Treatment of gastric phytobezoars with Coca-Cola given via oral route: a case report. Internatinal Journal of General Medicine. 2012;5:157-61.

A11. Ertuğrul G, Coşkun M, Sevinç M, Yelimlies B, Ertuğrul F, Toydemir T. A rare cause of gastrointestinal phytobezoars: diospyros lotus. World Journal of Emergency Medicine. 2012; 7(1):19

A12. Ertugrul G, Coskun M, Sevinc M, Ertugrul F, Toydemir T. Delayed presentation of a sigmoid colon injury following blunt abdominal trauma: a case report. J Med Case Rep 2012 20;6(1):247

A13. Memni N, Çipe G, Bektaşoğlu H, Toydemir T, Kadıoğlu H, Bozkurt S, Buyukpınarbasılı N, Karatepe O, Müslümanoğlu M. Perforated gastrointestinal stromal tumor in the jejunum: A rare cause of acute abdomen. Oncology Letters. 2012:4;1244-6

A14. Unal O, Citgez B, Cipe G, Toydemir T, Karatepe O. Conservative treatment of arterial pseudoaneurism in patients with Behcet Disease. Georgian Med News. 2013;(215):28-32

A15. Danalioglu A, Cipe G, Toydemir T, Kocaman O, Ince AT, Muslumanoglu M,. Senturk H. Endoscopic stapling in comparison to laparoscopic fundoplication for the treatment of gastroesophageal reflux disease. 2014; 26 (1): 37-42 Dig. Endosc doi: 10.1111/den.12081

A16Toydemir T, Kanter M, Erboga M, Oguz S, Erenoglu C. Antioxidative, antiapopotic and proliferative effect of curcumin on liver regeneration after partial hepatectomy in rats. Toxicol Ind Health. doi: 10.1177/0748233712469658

A17. Oguz S, Kanter M, Erboga M, Toydemir T, Sayhan MB, Onur H. Effects of Urtica dioica on oxidative stress, proliferation and apoptosis after partial hepatectomy in rats. Toxicol Ind Health. doi: 10.1177/0748233713480211

A18Toydemir T, Çipe G, Karatepe O, Yerdel MA. Laparoscopic management of totally intra-thoracic stomach with chronic volvulus. World J Gastroenterol 2013;19 (35): 5848-5854 doi:10.3748/wjg.v19.i35.0000

A19. Kocatas A, Toydemir T, Ates M et all. The Efficiency of Laparoscopic and Open Appendectomies in Complicated Appendicitis Patients. World J Surg. (Epud of print)

A20. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. The effect of “mesh” hiatoplasty on postoperative dysphagia following anti-reflux surgery. World Journal of Surgery (submitted for publication)

 ULUSAL  HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN YAZILAR

D1. Yıldırım S, Köksal H, Baykan A, Celayir F, Toydemir T. Rektum Kanserinde Endorektal Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Saptanan Perirektal Lenf Pozitifliğinin Histopatolojik İnceleme ile Uyumu. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2003; 13(3): 86-91

D2. Köksal H, Yıldırım S, Toydemir T, Celayir F, Öner M, Baykan A. Kanamalı Hemoroid Hastalarında Kalsiyum Dobesilat, Diosmin- Hesperidin ve Oturma Banyosunun Akut Şikayetler Üzerine Erken Dönem Etkinliği. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2008; 18(2): 71-78

D3. Toydemir T, Pesluk O, Ermeç Diler E, Turhan AN. Sakrokosigeal Pilonidal Sinüs Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flep ile Primer Kapama Prosedürlerinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012;8: 78-81

D4. Toydemir T, Pesluk O, Yerdel MA. Akalazya Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Laparoskopik Heller Miyotomi ve Toupet Fundoplikasyonu. Ege Tıp Dergisi 2012;51(3):171-74

D5. Toydemir T, Çipe G, Celayir F, Yıldırım S, Baykan A. Ileri evre ozofagus kanserli hastalarin palyasyonunda self-expanding metal stentlerin etkinliği. İstanbul Tıp Dergisi 2012;13(4):181-185

D6. Ertugrul G, Toydemir T, Ertugrul F. Kronik Karın Ağrısının Nadir Görülen Bir Nedeni: Apendiks Mukoseli. Olgu Sunumu. İst Tıp Fak Derg. 2013; 76 (1): 22-24

D7. Tekin K, Toydemir T. Obezitenin cerrahi tedavisi. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2013;6(1):86-90

D8. Pesluk O, Toydemir T, Taviloğlu K. Midenin Benign Tümörleri. Turkiye Klinikleri Mide Kanseri Tanı Tedavi ve Takibinde Yenilikler Ozel Sayisi. 2013; 6 (3): 149-152

D9. Toydemir T, Tekin K. Morbid obezite cerrasinde duodenal switch prosedürü. Turkiye Klinikleri Obezite cerrahisi Özel Sayısı. 2015;8(3): 55-59

E1. Yıldırım S, Köksal H, Baykan A, Celayir F, Toydemir T. Rektum Kanserinde ERUS ile MR ile saptanan Perirektal Lenf Pozitifliğinin Patoloji ile Korelasyonu.( SS 20) X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 07-11 Eylül 2003, Kemer/ Antalya

E2. Şengül N, Toydemir T, Yerdel M.A. Gastroözefageal Reflü Hastalığında Klinik Spektrumun Laporoskopik Anti-Reflü Cerrahi ve Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi Ulusal Gastroenteroloji Haftası. (P343) 14-18 Ekim 2009, Ankara

E3. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Yaşlı Hasta Popülasyonunda Laparoskopik Anti-Reflü Cerrahi (LARC). Yaş LARC için bir kontrendikasyon mudur. (P540) 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara

E4. Toydemir T, Yerdel M.A, Tekin K. Aynı Seansta Yapılan Laparoskopik Anti-reflü Cerrahi ve Kolesistektominin Klinik Sonuçları. (P551)17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara

E5. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Laparoskopik Gastroösefageal Reflü Tedavisinde Tek Merkezin Uzun Dönem Sonuçları.(S07) 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011,İstanbul

E6. Toydemir T, Tekin K, Çipe G, Yerdel M.A. Deneyimin Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Ameliyatına Etkisi (P67) 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011,İstanbul

E7. Toydemir T, Yerdel M.A. Akalazya Tedavisinde Laparoskopik Heller Miyotomi ve Toupet Fundoplikasyonu; Üç Yıllık Takip Sonuçları. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011,İstanbul

E8. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Geçirilmiş Üst Batın Operasyonu Olan Hastalarda Anti-Reflü Cerrahi. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011, Antalya

E9. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Prosedüründe Greft İle Yapılan Hiatoplastinin Uzun Dönem Yutma Güçlüğü Üzerine Etkisi. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011, Antalya

E10. Toydemir T, Akıncı H, Tekinel M, Süleyman E, Acunaş B, Yerdel M.A. Yetişkin Bir Hastada İnkarsere Bochdalek Fıtığının Laparoskopik Onarımı. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir

E11. Toydemir T, Peşluk O, Kunduz E, Asoğlu O. Mide Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusunda Laparoskopik Kısmi Mide Rezeksiyonu ve Splenektomi. (V49) 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir

E12. Seçkin G, Toydemir T, Asoğlu O. Total Gastrektomizeli Koledokolitiazis Olgusunda Laparoskopik Koledokotomi, Taş Çıkarılması ve T-Tüp Drenaj Ameliyatı. (VS36) 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir

E13Toydemir T, Tekin K. Prader-Willi Sendromlu Morbid Obez Bir Hastada Laparoskopik Sleeve Gastrektomi. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013,Bodrum

E14Toydemir T, Pesluk O. 62 Yaşında Erkek Bir Hastada Laparoskopik Tip IV hiatal Herni Onarımı. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013,Bodrum