Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Mide Balonu

Mide balonu günümüzde giderek azalan sıklıkta uygulanmaktadır. Uygulaması kolay fakat geçici bir zayıflama yöntemidir. Mide balonu silikondan üretilmiş şişirebilir balon şeklinde bir protezdir. Amacı, mide içinde şişirildiğinde bir hacim oluşturarak mide hacmini azaltıp alınan gıda miktarını düşürmektir. Böylece mide balonu olan insanlar kısa sürede tokluk hissine ulaşırlar. Mide balonu eriyebilir bir materyal değildir ve mide asitinden etkilenmez. Ancak belki de en büyük dezavantajı belli bir süre sonra çıkartılması zorunluluğudur. Mide balonlarının büyük bir çoğunluğu için bu süre 6 ay civarındadır.

Şu an için kullanılan iki çeşit mide balonu modeli mevcuttur. Hava ile şişirilebilen (Heliosphere® (Helioscopie)) ve sıvı ile şişirilebilen (Orbera – BioEnterics Intragastric Balloon (BIB)® (Allergan-Inamed) olarak sınıflandırılır. Mide balonları modelden modele değişmekle birlikte ortalama olarak 400-600 cc hacimde şişebilmektedir. Son yıllarda kullanıma giren diğer bir modelse ayarlanabilir mide balonudur. Yani, balona yerleştirilmiş bir aparat sayesinde balonun hacmi duruma göre endoskopik olarak ayarlanabilir. Bu modelin avantajı mide balonunun kendiliğinden hacminin azalması ve kilo veriminin durması durumunda tekrar endoskopi ile şişirilebilmesi ve mevcut hacmi takılan kişiyi çok rahatsız ettiği durumlarda endoskopi ile istenilen miktarda söndürülebilmesidir.

Mide balonu nasıl uygulanır

Genel tercih diğer tüm endoskopik girişimlerde uygulandığı gibi anestezi uzmanı eşliğinde anestezi altında bu işlemi gerçekleştirmektir. Bu şekilde, hem hasta hem işlemi yapan doktor için son derece konforlu olarak gerçekleştirilebilir.
Anestezi sonrası ilk olarak rutin endoskopi yapılarak yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı değerlendirir. Eğer mide içerisinde işlemi uygulamaya engel, mide ülseri gibi bir lezyon varsa mide balonu uygulaması gerekli tedavi sonrasını ertelenir ve uygulanmaz. Mide içinde herhangi bir lezyon yok ise sönük halde özel bir ambalaja sarılı balon yutak borusundan yemek borusuna ilerletilir. Bu girişim sırasında sönük haldeki balon bol miktarda kayganlaştırıcı jel ile kaplansa da işlem sonrası azda olsa boğaz ağrısı olabilmektedir. Tecrübelerimiz işlemden yarım saat önce ve 2 saat sonra alınan pastiller ve işlemden hemen önce boğaza sıkılan lokal anestezik maddenin bu ağrının oluşmasını engellediğini göstermektedir. Mide balonu yerleştirildikten sonra tekrar endoskopi yardımı ile balonun modeline göre hava veya sıvı ile şişirilir ve mide içerisinde serbest olarak bırakılır.

Eğer sıvı ile şişirilebilen bir model kullanılıyorsa genellikle balon içerisine özel bir mavi boya ilave edilir. Bu şekilde mide balonundan istenmeyen küçük bir kaçak olması durumunda idrar rengi değişerek erken uyarı almamızı sağlamaktadır. İşlem genel olarak 30-40 dakika arası sürmekte olup genellikle işlemin aynı günü hastaneden taburcu olunur. Mide balonu uygulanan hastaların bir kısmında damar yolu ile bulantı giderici kullanılmasını gerektirebilecek bulantılar olabilmektedir. Böyle durumlarda işlemin yapıldığı geceyi hastanede geçirilmesi daha uygundur.

Mide balonunu kimlere uygulanabilir ve kimlere uygulanmamalıdır;

Mide balonu vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzeri olup diyet programları ile kilo veremeyen kişilere uygulanabilir. Vücut kitle endeksi 35kg/m2 olup obeziteye bağlı yandaş hastalıkları olan ve 40 kg/m2 üzeri olan hastalar da ise, eğer hasta obezite cerrahisi için yüksek risk teşkil ediyor veya obezite cerrahisini istemiyorsa uygulanabilir. Aktif psikiyatrik bozukluk, madde bağımlılığı, mide içerisinde aktif bir lezyon, steroid kullanımı durumlarında ise mide balonu uygulanamaz.

Mide balonunun avantajları ve dezavantajları

Mide balonunun en büyük avantajı cerrahi bir girişim olmayıp kolay uygulanabilen ve hastanede yatış gerektirmeyen bir işlem olmasıdır. Diyet ve egzersiz programları ile kilo veremeyip obezite cerrahisi tercih etmeyen insanlarda kilo verimi için etkili bir yöntemdir. En büyük dezavantajı ise geçici bir süre uygulanabilmesi ve belli bir süre sonra çıkartılması gerekmesidir (ortalama 5-6 ay). Mide balonunun en sık görülen yan etkisi bulantı ve kusmadır. Mide içerisindeki dolgunluk hissini tolere edemeyip aynı gece balonu çıkarmak zorunda kaldığımız hastalar olmuştur. Mideye basıya bağlı ülser benzeri yaralar görülmesi ve mide balonunun sönerek ince barsaklara ilerlemesi ender görülen diğer komplikayonlardır.

Litaratürde mide delinmesi ve ince barsağa ilerlemiş balonlar nedeni ile ameliyat edilmiş hastalar mevcuttur.
Son yıllarda obezite cerrahisindeki teknolojik ilerlemeler, yüz güldürücü ve kalıcı kilo verimlerinin sağlanabilmesi nedeni ile biz kliniğimizde mide balonu yöntemini obezite tedavisi için birincil bir yöntem olarak önermemekteyiz. Ender olarak vücut kitle indeksleri 60-70kg/m2 gibi çok yüksek olan süper obez bireylerde asıl operasyon öncesi kilo verdirmek amaçlı ve VKİ si 30-35 kg/m2 olan hastalarda kullanmaktayız.